Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Wanneer u een product in de supermarkt koopt, rekent u af voordat u de winkel verlaat. Dat maakt de transactie heel eenvoudig en de supermarkt is verzekerd van het bedrag dat op uw bonnetje staat. In veel branches, denk hierbij vooral aan diensten, is het juist gebruikelijk om te betalen nadat de dienst is verleend. Ook webshops bieden steeds vaker de mogelijkheid om achteraf te betalen. Dat betekent dat de verkopende partij niet de garantie heeft dat er (op tijd) betaald wordt. Doet u dit niet? Dan ontvangt u bericht van een incassobureau. Betaalt u dan nog steeds niet, of komt u gemaakte afspraken niet na? Dan wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Deze zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen en dat de bepalingen van de rechter worden uitgevoerd.

Verschil tussen een deurwaarder en gerechtsdeurwaarder

Hoewel de begrippen deurwaarder en gerechtsdeurwaarder door elkaar heen gebruikt worden, zijn de functies op een aantal vlakken verschillend. Een gerechtsdeurwaarder is beëdigd door de Kroon en heeft meer rechten dan een deurwaarder. Een deurwaarder is de hulp van een rechter tijdens de zitting en fungeert als contactpersoon tussen de verschillende partijen. Daarnaast is deze de aangewezen persoon om informatie te verstrekken over een zitting of het verloop van een incassotraject. Een gerechtsdeurwaarder is beëdigd om diverse wettelijke taken af te handelen. Deze kan een dagvaarding navolgen of de uitvoering van een vonnis afhandelen.

Wat mag een gerechtsdeurwaarder?

Wanneer de rechter een vonnis uitspreekt of speciaal aangewezen instanties een dwangbevel uitvaardigen, is het natuurlijk wel de bedoeling dat dit vonnis of dwangbevel wordt nageleefd. Een gerechtsdeurwaarder ziet hier op toe en kan bijvoorbeeld beslag leggen op het loon, het huis of de inboedel van een persoon die het vonnis of dwangbevel niet naleeft. Andere ambtelijke taken van een gerechtsdeurwaarder zijn het ontruimen van woningen op grond van een vonnis, het veilig stellen van goederen in afwachting van een vonnis en toezicht houden bij openbare verkopingen. Deze taken voert een gerechtsvoerder uit in opdracht van (semi-)overheid, instellingen, banken, bedrijven en particulieren.

Hoe schakelt u een gerechtsdeurwaarder in?

U kunt een gerechtsdeurwaarder zelf inschakelen, door contact op te nemen met een deurwaarderskantoor zoals Stalman Deurwaarders. Maar een gerechtsdeurwaarder kan ook ingeschakeld worden door een derde partij, zoals een incassobureau. Dit bureau moet altijd een gerechtsdeurwaarder inschakelen voor het betekenen van een dagvaarding of vonnis. Wanneer uw zaak voor de rechter verschijnt, kan een gerechtsdeurwaarder ook ingeschakeld worden om het vonnis uit te voeren. U hoeft dit dan niet zelf te regelen.